Pulp Voices Podcast - پادکست صداهای عامه‌پسند

صداهای عامه‌پسند، شماره‌ی سوم، صدامو داری؟

August 18, 2018

توی این شماره در مورد آهنگ و همینطور ویدیوی «صدامو داری؟» از آرمین توای‌اف‌ام حرف می‌زنیم و به خیلی از آهنگ‌های واسوخت یا دیس‌لاو دیگه‌ی آرمین توای‌اف‌ام هم ارجاع می‌دیم

Podbean App

Play this podcast on Podbean App